Een echte familiezaak

Jean Van tricht was in Bornem de plaatselijke schoenmaker, wat anno 1950 betekende dat hij zowel schoenen lapte als schoenen vervaardigde.

Willy Van tricht werd , als oudste van 4 kinderen, geacht om in de voetsporen van zijn vader te treden. Zijn talent lag echter niet in het lappen en vervaardigen van schoenen. Hij wou liever zijn eigen koers varen en ontdekte al snel zijn verkoperstalent. Rad van tong en vol ondernemingszin startte hij met zijn vrouw Rita rond 1965 hun eigen schoenenkraam op de plaatselijke markten, een droom en een succes tegelijk.

Toen rond de eeuwwisseling Willy’s dochter Vally de zaak overnam was de cirkel rond. Zij had ondertussen haar levenspartner gevonden, Kim Bosmans, eveneens geboren uit een marktkramersgeslacht.

Samen bouwden ze de zaak uit, versterkten ze de naam en doopten het tot NOOIT ZERE VOETEN, een slogan die altijd al en nu nog steeds de lading dekt.

Menu